TANGO MØDER

Tangohøjskolens ønsker at være katalysator for personlige udviklingsprocesser og de fleste, der danser tango har erfaret at dansen berører vores sårbare sider og forandrer os som mennesker. På Tangohøjskolen giver vi mulighed for at dele erfaringer med andre og opdage, at man ikke er alene med sin sårbarhed, smerte og glæde.   

Gennem højskoleforløbet samler vi gruppen dagligt på undervisningdagene for at styrke både gruppeprocessen og den enkelte deltagers udvikling. 

Tangomøderne bliver en blanding af at checke ind med hinanden, gå i dybden med personlige temaer, synge sammen, afklare praktiske ting og undervise i tangoens kultur, historie, sange og musik.  

Bjørg Johansen, Stine Engen og Kasper Ungstrup leder tangomøderne og har forskellige erfaringer med at bruge både tangoens og byen Buenos Aire's stærke energi, som katalysator for personlige udviklingsprocesser. 

Tango Møde

At lære kræver tillid. Gennem Tango Møderne bygger vi tilliden i gruppen stærkere, så deltaerne har det bedste udgangspunkt for at udvikle sig som mennesker og tangodansere.

Et møde med tango er for mange et møde med en stærk energi og den findes i store mængder i byen Buenos Aires. Mange tangodansere oplever at tango skaber forandringer i deres liv. Buenos Aires kan bruges som katalysator til processen.